image image image image image
Kapellets hage passer fint til alle slags selskap. Her kan vi dekke til opptil 80 gjester
2002 Kapellet som ble vigslet av biskop Olav Skjevesland
I alle tømmerhyttene er det muligheter for overnatting, kick-off, badstu o.l.
De utsmykkede toalettene skaper en spesiell stemning rundt bordet
Amfiet kan brukes til teateroppsetninger, konserter og kulturkvelder etc.

2002 Navigatørene -Til ære for Gud

Til ære for Gud og til glede for mennesker

Dette vil være et stille skogskapell der mennesker kan søke Gud og finne fred. Det er et stort behov i tiden å komme avsides i stillhet.

Det sa Agder Biskop Olav Skjevesland i sin tale da han 11. august vigslet Lindland skogskappell. Og han fortsatte: - Guds familie er en stor familie som trenger mange rom. Vi er inne i en spen­nende tid da denne type rom er viktige. Vi trenger rom som dette.

- Ideen til kapellet ble født for ti år siden, forteller Erik Lindland og referer til en kamerat som sa at han trengte et stille sted der han kunne være alene med tankene sine.

- Og dette behovet er enda større i dag, fortsetter Erik.

- Både som tannlege og som medvandrer møter jeg mange desillusjonerte mennesker med slitne ansikter.

2002_Kapellet_Navigatrene

Kapellet med presenningdekket våpenhus tok l mot 120 mennesker i øsende regnvær, l bakgrunnen skimtes Lindlandvannet.

2002_Navigatrene_vigsel_ny

Det er noe ved tiden vår som gjør oss utslitte og utbrente. De forskjellige ansiktene i altertavla er en invitasjon til slitne livs vandrere, og vi ønsker at mennesker her skal få erfare Jesu ord i Matt 11,28: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile". Sorggrupper, retreat, samlinger for slitne mennes­ker og samlivskurs er blant de tingene vi ønsker å fylle stedet med.

Høstregnet dekker den med signing

120 mennesker var med på vigslingen, og de ankom gjennom pilgrimsvandringer fra Sørlands-porten under ledelse av den lokale presten, og en tilsvarende vandring

fra Lindland gård med Hjørdis og Erik Lindland ved vandringsstaven. Under skriftlesing, bønn, salmesang, biskopens tale og Heidi Lindlands vakre solosang trommet regnet på presenningen som foreløpig utgjør taket på det uferdige våpenhuset. Og her presset vi oss sammen under den godt forberedte kirkekaffen. Det ble ikke altså ikke det godværet Hjørdis og Erik hadde håpet på og bedt om.

- Men når Gud kan velsigne 120 mennesker i øspøsregnvær, hvor mye kan han ikke da velsigne mennesker på dette stedet i godvær, smiler Hjørdis som finner mye mening i det Bibelen sier om velsignelsen knyttet til regn. Blant annet Salme 84: "Når de drar igjennom den tørre dal, gjør de den til en kildevang; høstregnet dekker den med signing. De går fra kraft til kraft, til de trer fram for Gud på Sion".

Skogskapellet ligger ca 1 km fra slektsgården Lindland gård der familien Lindland nå bor. Veien ned til Risør er kort.

Det var i 1994 at familien brøt opp fra Trondheim der de forlot to jobber som tannleger, hus, menighets fellesskap og gode nett­verk for seg selv og de fire barna som da var 21, 18, 16 og 13 år. Det var visjonen om å bygge ut den lille husmannsplassen som drev dem, og i løpet av de siste årene har det ene gamle huset etter det andre blitt revet ned og fått ny adresse Lindland, 4909 Songe.

Bibelske symboler

De to tannlegene bruker nå sine hender til så mange slags kreativt arbeid på Lindland. Mye bi­belsk symbolikk ligger under det som skjer og som bygges. Ta for eksempel kapellet der den ene veggen som var pil råtten nå er bygget om til dør.

- Gud bruker ofte det svake og det som kan­skje kjenner seg vraket, sier Erik, og refererer til 1 Kor 1,26-29 som blant annet sier: "Det som reg­nes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme".

- Gud ser også de sterke sidene i oss som kjenner oss svake, sider som vi selv ofte ikke kjenner til. Han elsker å få fram og bruke disse sidene av våre liv, til sin ære.

Utenfor kapellet står det en tom gapestokk i stein, med følgende tekst hugget inn: "Og så gikk de bort en etter en, de eldste først". Det refererer til kvinnen som var grepet i hor, og ble møtt av Jesus uten fordømmelse, men med klar melding om et annerledes liv.

- Vi trenger denne Jesu nåde og ikke gapestokker i vår tid med så mange behov, sier Erik.

Lindland er en velsignelse for Navigatørene.

Hver sommer tar de imot ungdommer som har sine egne leire som en integrert del av familie leirene på Birkeland Folkehøyskole, l sommer var de drøye nitti ungdommer fordelt på en leir på Lindland og en på Savann oppi skogen.

- Det er en stor velsignelse for oss å få stille stedet til dis­posisjon, og at dere kan bruke det for Gud og mennesker, sier Erik. Han kjenner seg litt som Peter i Luk 5 som lånte bort båten sin til Jesus slik at han kunne forkynne Guds Ord.

- Når ung­dommen kommer minner de meg om Rom 10,15 sier Hjørdis:

"Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap". For de bringer mye godt budskap med seg, og det er jo dette som er visjonen for stedet, er de to enige om. At men­nesker møter Jesus og får det godt med Gud. At de vokser som kristne, slik de gjør på disse ung­domsleirene.

- Hva er Navigatørene for dere, Hjørdis og Erik? Tankene deres går tilbake til 1977 da de ble med i arbeidet i Trondheim. Gjennom vennskap og ulike leire kjenner de seg som en del av et større nett­verk.

- l Navigatørene ble vi ikke møtt av ord og regler, men vi ble møtt som hele mennesker. Her har vi noen av de beste vennene våre; ekte venn­skap med mennesker som stiller opp for oss. Bibelgrupper, "Sammen i kjærlighetsarbeidet, bibelstudiemateriellet har gitt oss bibelkunnskap som vi lever på i hverdagen. Kristendom i praksis! Derfor er det et stort privilegium for oss å få gjøre noe sammen med Navigatørene her på Lindland.

Hjørdis og Erik er tverrkirkelige i sine hjerter. Under vigslingen deltok foruten biskop Skjevesland også de lokale prestene og pastoren i Frikirken på Songe, sammen med Navigatørene. Dette avspeiles også i statuttene for kapellet.

- Vi håper og ber om at mennesker fra mange miljøer skal få kjenne seg møtt av Jesus på dette stedet, sier Hjørdis og Erik, som ikke legger skjul på at det har vært mye slit knyttet til oppbyggingen av stedet. Oppbruddet fra Trondheim kostet dem også noe som familie. Og mye ugjort ligger fort­satt foran dem.

- Men akkurat nå er det velsig­nelsene som dominerer, avslutter de to.

Slik sett opplever Hjørdis og Erik sannheten i Salme 126,5 disse dager.

"De som sår med tårer, skal høste med jubelrop".

 

 

 

Hva skjer på Lindland Natur

Omvisning på Lindland Natur

Omvisning på Lindland Natur
Vandring og Omvisning   Lindland Skogskapell   på...
Les hele historien
Design: Promotek |  Redaktør: May-Brit Blesvik