image image image image image
Kapellets hage passer fint til alle slags selskap. Her kan vi dekke til opptil 80 gjester
2002 Kapellet som ble vigslet av biskop Olav Skjevesland
I alle tømmerhyttene er det muligheter for overnatting, kick-off, badstu o.l.
De utsmykkede toalettene skaper en spesiell stemning rundt bordet
Amfiet kan brukes til teateroppsetninger, konserter og kulturkvelder etc.

Skuggestøl

Skuggestl_fra_vannet_01

Skuggestøl er første gang nevnt i historiske kilder i 1776.

Plassen har dels vært frikjøpt og dels ligget under andre ”storbønder” i regionen.

Størrelsen på jorda har variert.  På det meste har det vært nok beite til ei vinterfora ku.

Etter 1898 har Skuggestøl tilhørt Lindland Øvre. Både familiene Lindal og Skuggestøl, bodde der over lengre perioder.

På Skuggestøl har det vært drevet ulik småindustri; gruvedrift, trekullbrenning, sagbruk og el. produksjon, tømmerfløting, fiske og fangst. mm.

I 1971 kjøpte Erik Lindland husmannsplassen med 2,5 mål tomt.

I 1776 er nevnt Samuel Johannesen Skuggestøl, gift med Siri Jonsdatter og i 1784-91 Anders Tellevsen Skuggestøl, gift med Anne Torkelsdatter.

Han bodde der på plassen i 1801 som husmann med jord.

Sønnen Tellev Andersen, født 1788 leide i 1816 av Peder Stensen et stykke jord i Skuggestøl for livstid.

Tellev Andersen, som jo eide husene i Skuggestøl, solgte dem i 1832 til lensmann Halvor Håvorsen Bråten for 20 spd.

Etter hans død ble det i 1849 solgt ved auksjon for 30 spd. til Samuel Torbjørnsen Lindland, som samme året overdro dem til Rannei Monsdatter Akland.

Bygningene besto av våningshus og fehus med tilbygget høyløe.

Rannei som i 1849 ble gift med Johan Jansen Frøyna, solgte i 1851 husene på Skuggestøl for 35 spd. til Håvor Halvorsen Akland.

Han kjøpte samme året 31/2 ksk. av Ole Knutsens bruk som trolig må ha omfattet jord i Skuggestøl.

Senere overtok broren Gregers Halvorsen dette bruket og solgte i 1865 Skuggestøl for 100 spd. til Ole Asmundsen, som i 1870 solgte eiendommen til Nils Andersen Lindland for samme pris.

Det ser ut til at begge Lindlandsgårdene hadde jord i Skuggestøl, og som før fortalt, hadde Anders Nilsen 3. aug. 1840 festet til svogeren Alv Torsen Løvdal, hans hustru, barn og etterkommere plassen Skuggestøl mot innfestningsum 50 spd. og årlig leie 60 sk.

Alv Torsen ble som «sinnssvak» umyndiggjort, og i 1849 ga hans verge, Knut Pedersen Røyseland skjøte på arvefestet hans i Skuggestøl til Asmund Olsen Knuten for 46 spd.

Enken hans, Helje Jonsdatter, overdro i 1854 arvefestet til sønnen Ole Asmundsen, som i 1870 solgte det han eide i Skuggestøl til Nils Andersen Lindland. I 1890 solgte Nils Andersen Skuggestøl til Kristen Kristensen og kjøpte den igjen i 1898.

Hva skjer på Lindland Natur

Omvisning på Lindland Natur

Omvisning på Lindland Natur
Vandring og Omvisning   Lindland Skogskapell   på...
Les hele historien
Design: Promotek |  Redaktør: May-Brit Blesvik